Kuş gözlemciliği (Ornitoloji)

Home  >>  Kuş gözlemciliği (Ornitoloji)

dikkuyrukKuşlar, her türlü yaşam ortamında bulundukları için kuş gözlemciliği hemen hemen her yerde yapılabilmektedir. Türkiye kuşların göç yolları üzerinde olmakla birlikte önemli sulak arazilere sahiptir.

Salda Gölü, çok sayıda su kuşu açısından önem taşımaktadır. Nesli dünya çapında tehlike altında olan dik kuyruk kuşunun dünyadaki en önemli kışlama alanı Burdur ve Salda gölleridir.

Salda Gölü’ nde, kara boyunlu batağan, angıt, macar ördeği, elmabaş pakta, tepeli pakta ve sakarmeke bulunmaktadır. Ayrıca göl, mahmuzlu kızkuşunun üreme alanı olarak bilinmektedir.